Merces

FG: Functionaris Gegevensbescherming

Onder de AVG kunnen organisaties verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensverwerking (FG) aan te stellen. De VO-raad heeft samen met de PO-Raad en Kennisnet een handreiking ontwikkeld voor scholen in het funderend onderwijs over het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG).  De handreiking legt uit hoe scholen in het funderend onderwijs om moeten gaan met de verplichting vanuit de nieuwe privacywet om een FG aan te stellen.

DOWNLOAD DE HANDREIKING FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING PO/VO

 

Naast deze handreiking is er nu ook handreiking functionaris gegevensbescherming (FG) voor samenwerkingsverbanden. In deze handreiking wordt uitgelegd waarom het aanwijzen van een FG voor het samenwerkingsverband verplicht is, hoe een FG geregeld kan worden, wat diens taken en bevoegdheden zijn en hoe te handelen als er op 25 mei 2018 (nog) geen FG aangewezen is.

Download de Handreiking functionaris gegevensbescherming voor swv via de website van het Steunpunt passend onderwijs.

 

 

Bron: 
VO-raad
PO-Raad
Kennisnet