Merces

Kwaliteit


Kwaliteitszorg bij Merces

Wij staan voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Als gespecialiseerd kennispartner voor het onderwijs op het gebied van personeels-, salaris- en financiële administratie is het vanzelfsprekend dat de diensten die wij leveren aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Dit geldt voor onze medewerkers, de dienstverlening en voor de interne processen.

Ons kwaliteitssysteem is geïntegreerd als logisch onderdeel van ons werk. Op deze manier zijn onze medewerkers continu bezig met het controleren en optimaliseren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Goed kan immers altijd beter!

Wij luisteren goed naar onze klanten, relaties en medewerkers. De processen lichten wij met regelmaat door en zijn continu bezig om deze te optimaliseren. Door daarnaast ook in te spelen op vernieuwingen in de onderwijsmarkt laat Merces zien dat klanten altijd op de kwalitatief beste dienstverlening kunnen rekenen.

 

ISO9001: 2015

Om de kwaliteit van onze dienstverlening nog verder te borgen, passend bij de dynamiek van het onderwijs en daarmee ook onze organisatie, zijn wij sinds 2017 volgens de nieuwe norm ISO 9001:2015 gecertificeerd.

 

Wat is ISO

De ISO 9001 is de internationale normering voor kwaliteitsmanagementsystemen.

De ISO 9001-norm is een van de documenten van de ISO 9000-“familie” van ISO. De nieuwe ISO 9001:2015-norm wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product/dienstverlening van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen aan de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze stappen heeft Merces voorafgaand aan de initiële certificering in 2017 doorlopen. De externe toetsing op het voldoen aan de eisen van de norm is destijds uitgevoerd door de hiertoe geaccrediteerde organisatie DNV-GL. Het resultaat is bezegeld met ons ISO 9001:2015 Certificaat. Jaarlijks wordt door Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV-GL) getoetst of Merces dit kwaliteitszegel met gepaste trots mag blijven voeren.

Uit de toetsing van 2018 bleek dat we wederom met vlag en wimpel zijn geslaagd.

ISO 9001:2015 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het

 

ISAE 3402 Type II

Daarnaast is onze softwarepartner HR2day uiteraard in het bezit van de internationaal erkende ISAE 3402 type II verklaring. Voor deze verklaring zijn risico’s van de ICT-, beheer- en payrollprocessen geïnventariseerd en omgezet in concrete doelstellingen met bijbehorende risico’s beheersmaatregelen. Auditors controleren continu of HR2day blijvend voldoet aan de doelstellingen.
ISAE 3402 type II is een zogenaamde Accountant to Accountant verklaring.

 

Meer weten?

Wij denken graag met u mee.

Medelsestraat 5 | 4005 VA Tiel
088 648 91 00 | info@merces.nl

Contact >