Merces

Functionaris gegevensbescherming Merces

Binnen Merces is een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld.
Deze heeft als belangrijkste taak om bij Merces toezicht te houden op het naleven van de privacywet.

De FG voert zijn taken onafhankelijk uit. Dat wil zeggen dat hij geen inhoudelijke instructies ontvangt van de directie.

Wat doet de Functionaris gegevensbescherming?

De FG van Merces heeft de volgende wettelijke taken:

  • De medewerkers en directie van Merces informeren en adviseren over eisen en verplichtingen van de privacywetgeving;
  • Controleren of Merces zich houdt aan de privacywetgeving en haar eigen privacybeleid. Hierbij hoort ook het vergroten van de bewustwording over privacy;
  • Aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • Vertrouwelijk meldpunt voor betrokkenen (zowel binnen als buiten Merces.

U kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via het emailadres: fg@merces.nl