Merces

Blog

Mobiliteit wordt niet beloond?!

Léon
van der Linde

In de afgelopen maanden hebben de nieuwe cao’s voor het onderwijs regelmatig het nieuws gehaald. Na soms moeizame onderhandelingen werd met trots aangekondigd hoeveel alle medewerkers er wel niet op vooruit gingen. Hogere percentages dan voorgaande jaren kwamen langs en er werden ruimhartige eenmalige uitkeringen aangekondigd. Zowel in het PO, VO als MBO ontvangen alle medewerkers in oktober deze eenmalige uitkering.

In de persberichten werd één ding niet vermeld. Bij een aantal van deze uitkeringen geldt, dat je niet van baan mag zijn veranderd in de afgelopen periode. Ben je in de afgelopen periode wel van werkgever zijn geswitcht, dan ontvang je minder dan je collega’s.

Hieronder een tweetal voorbeelden van het verschil, dat kan ontstaan tussen collega’s, die wel of niet geswitcht zijn van werkgever.

 

Voorbeeld 1.
Leraar basisonderwijs, die in het schooljaar 2017-2018 werd betaald naar schaal LA-14 (€ 3.401,-) voor 1,0000 WTF.

Vanaf 1 augustus wordt zij betaald naar schaal LA-15 (€ 3.482,-) en vanaf 1 september naar schaal L10-15 ( € 3.875,-).

Deze leraar ontvangt een eenmalige uitkering van 42% x € 3.875,- = € 1.627,50

Haar collega die op 1 augustus van baan geswitcht is maar dezelfde schalen en WTF had, ontvangt het volgende bedrag:
Van zijn oude werkgever ontvangt hij 36,75% x € 3.401,- = € 1.249,87.

Van zijn nieuwe werkgever ontvangt hij 5,25% x € 3.875 = € 203,44. Totaal dus € 1.453,31. Een verschil van bruto € 174,19. Netto is dat bijna € 90,00

 

Voorbeeld 2.
Docent MBO in schaal LB-12. Zij ontving over de periode januari t/m augustus € 4.019,- per maand. Vanaf september verdient zij € 4.123,-

Zij ontvangt een uitkering van 1% over (8 x 4019) + (1 x 4123) = € 36.275 x 1% = € 362,75

Haar collega die op 1 augustus van baan geswitcht is, maar dezelfde schalen en WTF had, ontvangt het volgende bedrag.

1% over (1 x 4019) + (1x 4123) = € 8.142 x 1% = 81, 42. Bruto dus € 181,33 minder. Netto is dat ruim € 90,-

In januari 2019 ontvangt dezelfde collega ook weer minder. In dit geval bruto € 163,20.

De eenmalige uitkering van € 750 voor al het personeel in het PO en de eenmalige uitkeringen in het VO kennen geen verschil tussen zittende en verkassende collega’s.

 

Ik vraag me af of dit de bedoeling is geweest van de cao-onderhandelaars? Heeft het te maken met het dreigende tekort onder leerkrachten? Denkt men hiermee, dat leerkrachten meer en langer op hun plek blijven zitten? Dat lijkt mij persoonlijk een nogal kortzichtige gedachte. Continuïteit is goed, maar een zekere mate van mobiliteit leidt veelal tot kwaliteitsverbetering. Nieuwe collega’s brengen vaak frisse ideeën mee of stellen nog vragen over zaken die de oude collega’s allemaal op de automatische piloot afwerken.

Het kan ook zijn, dan men bij de cao-onderhandelingen dit niet heeft onderkend. Dat zou helemaal kwalijk zijn. Je vraagt je af of de juiste deskundigheid dan wel aan tafel zit? Laat men tijdens de onderhandelingen de voorgenomen afspraken wel eens doorlezen aan mensen, die de afspraken moeten gaan uitvoeren? Zo ja, luistert men daar dan wel naar?

Aan de andere kant: als ze het wel doelbewust zo bedacht hebben waarom wordt dat dan niet uitgebreider gecommuniceerd?

Ik ben benieuwd naar uw mening.